Щоб увійти на сайт, підтвердіть, що
Ви являєтесь практикуючим лікарем

Про Курс

 • Спеціальності
  • Кардіолог
  • Лікар загальної практики-сімейний лікар
  • Терапевт
 • Сертифікат1 бал
 • Доступний з20.01.2020
 • Доступний до01.07.2020
 • Авторизуйтесь
Автор курсу:

Селюк Мар’яна Миколаївна, к.мед.н., професор кафедри терапії УВМА

        Пропонуємо до вашої уваги навчальний курс, який присвячений особливостям класифікацій, діагностики, лікування та тактики ведення пацієнтів відповідно до нової версії спільних рекомендацій з ведення артеріальної гіпертензії Європейського товариства кардіологів і Європейського товариства з артеріальної гіпертензії  (ESH/ESC, 2018).

У курсі розглянуто визначення і класифікації АГ, зокрема класифікація стадій АГ з урахуванням рівня артеріального тиску, наявності ураження органів мішеней, супутніх захворювань і сумарного серцево-судинного ризику; алгоритм діагностики АГ; оцінка кардіоваскулярного ризику і його зниження; алгоритм ініціації терапії у хворих АГ; алгоритм досягнення контролю АТ.

Лектор детально зупиняється  на основних змінах в нових Рекомендаціях ESH / ESC, 2018:

 • розширенні можливостей для використання добового моніторування АТ і самоконтролю  АТ у діагностиці АГ;
 • введенні нових цільових діапазонів АТ в залежності від віку та супутньої патології;
 • диференційованому підході до ведення пацієнтів похилого і старечого віку, для вибору тактики ведення пацієнтів похилого віку;
 • впровадженні стратегії однієї таблетки, пріоритеті фіксованих комбінацій двох, а при необхідності - трьох лікарських препаратів, початку терапії з двох препаратів у вигляді фіксованої комбінації;
 • спрощенні терапевтичних алгоритмів;
 • підвищенні ролі прихильності пацієнтів до лікування як основи поліпшення контролю артеріального тиску.