Щоб увійти на сайт, підтвердіть, що
Ви являєтесь практикуючим лікарем

Про Курс

  • Спеціальності
    • Лікар загальної практики-сімейний лікар
    • Терапевт
  • Сертифікат1 бал
  • Доступний з20.05.2019
  • Доступний до01.07.2020
  • Авторизуйтесь
Автор курсу:

Гогунська Інна Володимирівна., доктор мед. наук, професор, Заслужений лікар України, заступник керівника Центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О. С. Коломійченка НАМН України»

Пропонуємо до вашої уваги навчальний курс, який присвячений особливостям класифікації, діагностики, лікування та тактики ведення пацієнтів відповідно до нової версії рекомендацій «Алергічний  риніт  і  його  вплив  на  астму»  ( «Allergic  Rhinitis  and  its  Impact  on  Asthma» («ARIA»), 2016) 

У курсі розглянуті  питання визначення, факторів ризику, етіології, патогенезу і класифікації алергічного риніту (АР). Наведено методи раннього  (своєчасного) виявлення хвороби; зосереджено увагу на клінічних та лабораторних критеріях діагностики. Представлено алгоритм первинної діагностики алергічного риніту. Розглядаються питання взаємозв'язку АР та бронхіальної астми; поєднанню АР з перехресною харчовою алергією. При висвітленні питань лікування увага приділяється елімінації причинного алергену, фармакотерапії та показанням і методам проведення алерген-специфічної імунотерапії (АСІТ).

Лектор детально зупиняється  на основних змінах в рекомендаціях ARIA 2016 року, які містять як оновлені, так і нові рекомендації щодо медикаментозного лікування АР. Зокрема, розглядаються порівняльні переваги застосування пероральних блокаторів Н1 -гістамінових рецепторів, інтраназальних блокаторів Н1 -гістамінових рецепторів, інтраназальних кортикостероїдів  і блокаторів лейкотрієнових рецепторів, як окремо, так і в комбінації. Пропонуються  конкретні  рекомендації  щодо  вибору  схеми  лікування,  обґрунтування такого вибору.