Щоб увійти на сайт, підтвердіть, що
Ви являєтесь практикуючим лікарем

Про Курс

 • Спеціальності
  • Пульмонолог
  • Лікар загальної практики-сімейний лікар
  • Терапевт
 • Сертифікат1 бал
 • Доступний з20.05.2019
 • Доступний до01.07.2020
 • Авторизуйтесь
Автор курсу:

Юдіна Людмила Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри пульмонології та фтизіатрії НМАПО імені П. Л. Шупика

Пропонуємо до вашої уваги навчальний курс, який присвячений питанням епідеміології, етіології, патогенезу, класифікації і діагностики негоспітальної пневмонії (НП), принципам оцінки тяжкості перебігу захворювання та вибору місця лікування дорослих  пацієнтів.

          Викладені в курсі дані базуються на результатах останніх масштабних клінічних досліджень, сучасних національних та міжнародних рекомендацій з НП та антибіотикотерапії.

          Представлені алгоритми курації пацієнта з підозрою на НП. Приведена обґрунтованість різних підходів до діагностики та лікування НП з позицій доказової медицини. Представлені шкали визначення тяжкості захворювання, оптимальні для використання як в амбулаторній практиці так і в стаціонарних закладах.

          Викладені сучасні дані щодо чутливості антибактеріальних препаратів до основних збудників НП, які отримані при вивчені резистентності як закордоном, так і в Україні. Головна увага приділяється диференційованому підходу до антибактеріальної терапії  пневмонії у дорослих з урахуванням факторів ризику та модифікуючих станів, а також найпоширенішим помилкам  діагностики та лікування НП, алгоритмам ведення пацієнтів.