Щоб увійти на сайт, підтвердіть, що
Ви являєтесь практикуючим лікарем

Артеріальна гіпертензія

Курс присвячений особливостям класифікацій, діагностики, лікування та тактики ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Ішемічна хвороба серця

Курс спрямований на поглиблення знань в підходах до ведення пацієнтів з стабільною ішемічною хворобою серця.

Фібриляція передсердь

Навчальний курс, в якому приділяється увага особливостям доказового та сучасного лікування пацієнтів з фібриляцією передсердь, зас...

ТЕЛА

Навчальний курс, який присвячений особливостям сучасного лікування та тактики ведення пацієнтів з ТЕЛА відповідно до нової версії...

Дісліпідемії

Навчальний курс, що має на меті ознайомити з особливостями останніх практичних та теоретичних відомостей відповідно до нової версі...

ССЗ у хворих на ЦД

Навчальний курс, який присвячений сучасній діагностиці, доказовим методам лікування та профілактики серцево-судинних захворювань у...

Хронічний коронарний синдром

Навчальний курс, в якому розглянуто відомості про сучасну діагностику, доказове лікування та профілактику ускладнень у пацієнтів і...

Шлуночкові тахікардії

Навчальний курс, що освітлює теоретично-практичні відомості шлуночкових тахікардій. Заснований на рекомендаціях Американської асоц...