Щоб увійти на сайт, підтвердіть, що
Ви являєтесь практикуючим лікарем

Пневмонія

Курс присвячений питанням епідеміології, етіології, патогенезу, класифікації і діагностики негоспітальної пневмонії.

ХОЗЛ

Курс присвячений питанням епідеміології, етіології, патогенезу, класифікації, діагностики, профілактики та терапії ХОЗЛ

Бронхіальна астма

Курс присвячений питанням епідеміології, етіології, патогенезу, класифікації, діагностики, профілактики та контролюючої терапії бр...

Хронічний кашель

Навчальний курс, в якому розглянуто основні питання сучасної діагностики,  актуального доказового лікування та тактики ведення пац...

Персоніфіковане лікування пневмонії

Навчальний курс, який ставить на меті поглибити рівень знань із персоніфікованого ведення пацієнтів із пневмонією, відповідно до о...

Нозокоміальна і вентилятор-асоційованоа пневмонія

Навчальний курс, який присвячений питанням етіології, сучасної діагностики, актуального лікування та менеджменту пацієнтів із нозо...