Щоб увійти на сайт, підтвердіть, що
Ви являєтесь практикуючим лікарем

ЗАХИСТ МОЗКУ ПРИ ГОСТРІЙ ЦЕРЕБРАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ

Реєстрація на сайті

12:00 – 13:00           ДЗЯК ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА

Член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України,

Лауреат Державної премії України, завідувач кафедри нервових хвороб та нейрохірургії  ФПО ДЗ "ДМА МОЗ України",  д.мед.н., професор

Доповідь

«ЗАХИСТ МОЗКУ ПРИ ГОСТРІЙ ЦЕРЕБРАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ»

13:00 – 13:30           Відповіді проф. Дзяк Л.А. на запитання лікарів,  отримані в чаті он-лайн режиму вебінару

13:30 – 14:00           *Тестування за матеріалами доповіді проф. Дзяк Л.А. на освітній платформі Гіппократ, отримання  сертифікату НМАПО ім. П.Л. Шупіка (1 бал)

*Тестування включає 20 тестових завдань згідно тематиці семінару. Кожне завдання складається з запитання, та трьох варіантів відповіді, з яких тільки одна вірна. Сертифікат надається тільки при 80% та більш правильно виконаних завдань. На виконання кожного завдання дається лише одна спроба.

**додатково отримати  + 1 бал  або більше балів за виконання завданнь в розділі  https://hippocrates.org.ua/courses