Щоб увійти на сайт, підтвердіть, що
Ви являєтесь практикуючим лікарем

Синергія правильних рішень в діагностиці та лікуванні вперше виявленого раку яєчників - шлях до продовження життя пацієнток

Реєстрація на сайті

Поглибте свої знання про стандарти діагностики та лікування раку яєчників
По результатам тестування Ви маєте змогу отримати сертифікат 1 бал

17:00 – 17:25 Вінницька Алла Борисівна. д.м.н., професор, онкогінеколог вищої категорії. Головний лікар клініки ізраїльської онкології Лісод.

«Персоналізований підхід до першої лінії терапії поширеного раку яєчників. Сучасні підходи та рекомендації». 

Відповіді на запитання, надані у чаті

17:25 -17:45 Клименко Сергій Вікторович. д.м.н, професор. Лікар-гематолог, генетик. Зав. відділенням медичної генетики. Науковий центр радіаційної медицини НАМН України.

«Молекулярно-генетична діагностика раку яєчників: методи і матеріал для тестування, що важливо знати клініцисту?».

Відповіді на запитання, надані у чаті.

17:45-18:10 Харченко Катерина Володимирівна, д.м.н., онкогінеколог. Зав.відділенням малоінвазивної хірургії. Київський міський клінічний онкологічний центр.

«Стадіювання і циторедуктивна хірургія раку яєчників: вибір оптимальних рішень».

 Відповіді на запитання, надані у чаті.

18:10 – 18:25 Римаренко Катерина Павлівна – керівник відділу з профілактики споживання тютюну та алкоголю ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Інформаційна доповідь від Центру громадського здоровя

18:2519:00 On-line тестування*.  Отримання сертифікатів вартістю 1 бал

*Тестування включає 10 тестових завдань згідно тематиці семінару. Кожне завдання складається з запитання, та трьох  варіантів відповіді, з яких тільки одна вірна. Сертифікат надається тільки при 79% та більш правильно виконаних завдань. На виконання кожного завдання дається лише одна спроба.