Щоб увійти на сайт, підтвердіть, що
Ви являєтесь практикуючим лікарем

Холестероз жовчного міхура: від діагностики до лікування. Роль ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот в ультразвуковій діагностиці біліарної патології.

Реєстрація на сайті

Історія вивчення холестерозу жовчного міхура охоплює кілька десятиліть досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених. Відкладення ліпідів у стінці жовчного міхура вперше описано патоморфологами більше 145 років тому. Було запропоновано багато термінів для позначення цієї патології, що свідчить як про значний інтерес до  проблеми, так і про різноманітність поглядів на патогенез та морфологію.

Інтерес до проблеми холестерозу жовчного міхура особливо посилився в останнє десятиліття, коли вдалося уточнити етіопатогенетичні механізми захворювання і запропонувати ефективні методи діагностики. Це послужило поштовхом для розробки тактики ведення таких хворих і методів лікування.

В ході вебінару розглянемо механізми патогенезу холестерозу жовчного міхура, специфічні морфологічні ознаки ураження печінки у хворих з холестерозом жовчного міхура і поговоримо про ефективність різних методів лікування цього захворювання.

По завершенню виступів  пройти тести не пізніше 23  травня  23:00,  відповісти правильно на 80% питань і отримати сертифікат

 НМАПО ім. П.Л. Шупіка(1 бал) + 1 бал  або більше балів за виконання завданнь в розділі  https://hippocrates.org.ua/courses